RYTIS JURKĖNAS

Edukacinių bendrovių grupės KALBA įkūrėjas, konsultantas karjeros ir vidurinio mokslo klausimais