JOVITA VALATKAITĖ

COBALT vyresnioji teisininkė

APIE PRANEŠĖJĄ

Daugiau nei 7 metus Jovita sprendžia kiekvienai įmonei įprastas darbo ir komercinės teisės problemas, tačiau taip pat konsultuoja klientus darbuotojų nekonkuravimo, konfidencialios informacijos apsaugos klausimais bei klausimais, susijusiais su Europos Sąjungos socialinės apsaugos sistema. Ji taip pat turi daug patirties teikiant paslaugas migracijos srityje, įskaitant klausimų dėl leidimų gyventi gavimo, leidimų dirbti gavimo, darbuotojų komandiruočių ir perkėlimo sprendimą.

LINKED IN