Prof. DANUTĖ GAILIENĖ

Psichologė, habilituotoji socialinių mokslų daktarė

APIE PRANEŠĖJĄ

Lietuvos psichologė, habilituotoji socialinių mokslų daktarė, profesorė, Lietuvių katalikų mokslo akademijos akademikė ir Centro valdybos pirmininkė.
Danutė Gailienė yra 5 monografijų, 10 vadovėlių (iš jų penki parašyti kartu su Laime Bulotaite ir Nijole Sturliene) ir daugiau nei 80 mokslinių straipsnių Lietuvos ir užsienio spaudoje autorė. 2017 m. apdovanota Riterio kryžium „Už nuopelnus Lietuvai”.

LINKED IN