BALAZS PAROCZAY

CIELO TALENT | VP Global Sourcing Strategist


 

TIESOS AKIMIRKA: KAI NUOGA REALYBĖ PRISILIEČIA PRIE TAVĘS…

Esu HR profesionalas. Įvairovės ir įtraukimo, lygybės ir nediskriminavimo temos man visuomet buvo svarbios, todėl joms skyriau daug dėmesio savo darbe. Ne tik dėl to, kad tai žmogiška, bet ir dėl to, kad įvairovė ir įtraukimas kuria realią vertę verslui. Vienok, visa tai, išties, supratau tik teoriškai, kol nepasakiau savo organizacijoje, kad esu… homoseksualus. Kaip viskas vystėsi toliau…?