Dr. TOMAS BAGDANSKIS

iLAW partneris, advokatas

APIE PRANEŠĖJĄ

Save apibūdinčiau kaip žmogų, kuris nuolat mokosi pasirinktose srityse. Pats stebiuosi, iš kur kyla ta energija domėtis. Daugiau į gylį nei į platumą. Temos, kurios domina, šios: teisė, vadyba, psichologija ir tenisas. Kas labai džiugina – rasti tose temose sąsajas. Tikslas – ne žinoti, o suvokti, kaip vyksta gyvenimas. Dieną laikau puikia, jei kažką sužinau ar pamatau kitu kampu.